Welkom

De Huurders Vereniging Flats Nijenheim (HVFN) is opgericht in 1988. Zij behartigt de belangen van de huurders van de flats in Nijenheim. Onder die belangenbehartiging van de huurders verstaan wij onder meer: een zo gering mogelijke, jaarlijkse huurstijging binnen wettelijke normen; regelmatig goed onderhoud van de woningen; bewaken van de dienstverlening aan de huurders (bereikbaarheid, klachtenafhandeling, informatieverstrekking, woningtoewijzing en huursubsidie-aanvragen) en het bevorderen van bewonersparticipatie (inspraak van huurders).
Ook houdt de HVFN zich bezig met het stimuleren van de invloed van de huurders op het gebruik van hun woning en de kwaliteit van de woonomgeving; het adviseren over landelijke en Zeisterse ontwikkelingen in “wonen, zorg en welzijn” van huurders.
Alle plannen, die de Seyster Veste heeft worden met het bestuur van de HVFN besproken. De signalen, die de HVFN krijgt vanuit haar verenigingsraad, worden hierbij betrokken.

U vindt op deze website veel informatie, die voor u als huurder van een flat van de Seyster Veste van belang of gewoon interessant kan zijn. Heeft u vragen over uw woning, het onderhoud, de huurverhoging, of wilt u zich inschrijven voor een andere woning, dan surft u naar de website van de Seyster Veste.

Uw rechten als huurder liggen vast in de huurwet 1998, op de website van het ministerie van VROM kunt u meer informatie krijgen.
Tenslotte kunt u ook op de website van de Woonbond veel lezen over uw positie als huurder. Kortom: de HVFN is het aanspreekpunt voor alle woonzaken. Er wordt regelmatig vergaderd met een vertegenwoordiger van de verhuurder van de flats, De Seyster Veste en verder is er, wanneer nodig contact met de gemeente.

Het bestuur van de HVFN vergadert elke 5 à 6 weken in een zaal in De Koppeling. Iedere bewoner van de flats Nijenheim is, als lid van de vereniging daarbij van harte welkom.

Heeft u vragen aan de HVFN, laat het ons weten via een e-mail naar info@hvfn.nl.